קטגוריות
אינטרנט

תפוז טירטורים

במקום להשתמש במערכת אחת של עדכונים, החליטו בתפוז לקיים שתי מערכות מקבילות. האחת אידיאלית, השניה מטרטרת.