תגית: XUI

  • תפוז טירטורים

    תפוז טירטורים

    במקום להשתמש במערכת אחת של עדכונים, החליטו בתפוז לקיים שתי מערכות מקבילות. האחת אידיאלית, השניה מטרטרת.