Currently browsing tag

צבא

סוף מעשה בארנק תחילה 2

רודפי שיטפונות זה שם הירואי למדי לחבורה של מטומטמים עם רכב שטח. הנה מגיע התג מחיר של הטימטום.

פגרת הקיץ

כילד אתה לומד לחכות ולצפות לפגרת הקיץ, חופש גדול אנחנו קוראים לזה כאן. אני מניח שהורים דווקא היו נותנים הכל כדי לדלג …