Currently browsing

Page 55

שנה טובה

שנה חלפה, שנה באה…והנה מתחילים עם כל האיחולים. אז לפני שכולם יבואו ויגידו – לא אמרת, לא סיפרת, לא ידענו – הנה …

שינויים גרפיים בערכה

ערכתי קצת את הספינה והפיראט. הפיראט הקודם נראה כך: הוספתי לו רגל מעץ, והחלפתי את הספינה שלו במשהו שנראה יותר כמו ספינה …

המוסכניק

אני מחטט בקרבי המחשב, הוא משחק אותה נכנע ויוצא כשידו על העליונה